Sürüm içerisine son eklenen notlar kırmızı renk ile belirtilmektedir.

 • Ücretli girişlerdeki mac hatırlama problemi giderildi.
 • Müşteri MAC raporu eklendi.
 • Entegrasyon eklenmesi/düzenlenmesi ile süre ayarının zamanlanmış görevleri düzelemesi sağlandı.
 • Sistem xml temizliği 1 hafta geriye çekildi.
 • MAC hatırlama logları “bilgi” olarak kayıt altına alındı.
 • Profil ekranı dizaynı ve özellikleri yeniden düzenlendi.
 • Her Hotspot bölgesi (zone) için ayrı ayrı ayarlar yapılabilmesi sağlandı.
 • Entegrasyon eklenmesi/düzenlenmesi ile süre ayarının zamanlanmış görevleri düzelemesi sağlandı.
 • iSafe güncellemeleri sabah 8 olacak şekilde düzenlendi.
 • Sistem loglarından 1Gb geçen dosyaların otomatik silinmesi sağlandı.
 • Mac hatırlama işlevinde ayrı hotspotlar tanımlanabilmesi nedeniyle düzenlemeler yapıldı.
 • Oda No ve Soyadı ile girişlerde soyadının büyük/küçük harf duyarsız olması sağlandı.
 • Paket satın alma butonuna tıklama sonrası 2sn pasifleşip tekrar aktifleşmesi sağlandı.
 • Elektra SPA entegrasyonu eklendi.
 • FastSMS (Codec) API entegrasyonu eklendi.
 • Müşterilere ait http logları raporu eklendi (Proxy aktif ise).
 • Müşteri, Personel vb. hesap listeleme ekranlarında gelişmiş arama özellikleri eklendi.
 • Liste ekranlarında varsayılan listeleme 25`e yükseltildi.
 • HTTP Logları raporuna url ve mac filtreleme eklendi.
 • Hesap detaydaki siteler sekmesinde sayfalama sorunu giderildi.
 • Çeşitli performans ve iyileştirmeler yapıldı.
 • Logların USB kopyalanabilmesi için yazılım geliştirildi, cronjob isteğe bağlı ayarlanacak.
 • Entegrasyon bilgileri XML’den çalışacak şeklde yeniden düzenlendi.
 • Veritabanı temizlik işlemleri yeniden düzenlendi.
 • iSafe Yedekleme işlemi eklendi.
 • Paket satınalma işlemi için paket seçilme kontrolü, sedna ve asyasoft için de hata denetimi eklendi.
 • Toplantı girişinde eş zamanlı kullanıcı kontrolü hatası giderildi.
 • Giriş yapmış kullanıcının silinememesi sağlandı.
 • Ücretli ve giriş yapmış misafirin profil değiştirilememesi sağlandı.
 • Ücretli ama giriş yapmamış misafirin profil bilgilerinin değiştirilmesi ile müşteri folyo ücretinin yenilenmesi sağlandı
 • Ücretli açılan hesabın silinmesi ile müşteri folyo hesabının da silinmesi sağlandı.
 • Ücretli hesapta yapılan işlemlerin loglanması sağlandı.
 • Toplantı, personel,TC kimlik ve sms için mac hatırlamadaki problem giderildi.
  • Eş zamanlı kullanıcı limiti aktif edildi.
  • MAC Hatırlama özelliği eş zamanlı kullanıcı limitine göre düzenlendi.
  • Ücretli satış yapılan işletmelerde Ücretsiz Acentalar için geliştirme yapıldı.
  • Belirtilen mail adres kutularının bulunup bulunmadığı kontrolü eklendi.
  • Toplantı grupları eş zamanlı kullanım sorunu giderildi.
  • Eş zamanlı kullanıcı hata kontrolü geliştirildi.
  • Elektra entegrasyonuna Acenta ID ve Acenta Ünvanı bilgisinin çekilmesi sağlandı.
  • Elektra ile ücretli internet satışı için ücretsiz acenta ve peşin ödemeli acenta eklendi.
  • Müşteri panelinden “ücretli profil” seçilerek eklenen kullanıcı iSafe folyo işlemlerine ücret olarak eklenmesi sağlandı.
  • Misafir giriş ekranına Ücretli aktif ise Paketlerin adının yanına Ücret ve Döviz Türünün gelmesi sağlandı.
  • Güncelleme sırasında bağlantı problemleri nedeniyle dosyaların eksik indirilmesini engellemek için md5 hash kontrol özelliği eklendi.
  • Paket Satınalma işlemine Soyadı ile giriş özelliği eklendi.
  • Hotspot ekranı çevirilerinin düzenlenebilmesi sağlandı.
  • Asyasoft için satın alınan ücretin Folyo’ya yazması sağlandı.
  • Fidelio entegrasyonu yeni sürüme göre düzenledi.
  • Mevcut toplantı hesabının Upload / Download düzenlenememe sorunu çözüldü.
  • Veritabanında performans arttırılması, periyodik temizlik yapılması özelliği eklendi.
  • AmonRA ve Asyasoft entegrasyonlarına sorun tespit mesajları eklendi.
  • Dia entegrasyonunda doğum tarihi düzeltmesi yapıldı.
  • Otomatik güncelleme sistemi iyileştirildi.
  • Müşteri listesine Seçileni İmzalat butonu/özelliği eklendi.
  • Müşteri paneli download/upload grafiği performans güncellemesi.
  • Elektra entegrasyonu rezervasyon bilgilerinden entegre edilebilmesi özelliği eklendi.
  • TC. Kimlik hesaplarının geçerlilik süreleri seçilebilir hale getirildi.
  • Profil ekleme işleminde düzeltme yapıldı.
  • Sedna webservis ve entegrasyonda geliştirmeler yapıldı.
  • Çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

  • Raporlar ana menüsü ve ücretli satış yapan işletmeler için Müşteri Folyo raporu eklendi.
  • AmonRA Yeni XML’de düzeltmeler yapıldı.
  • Log kayıt sisteminde benzer logların birikmemesi için süre kontrolü eklendi.
  • Müşteri panelinden eklenen kullanıcıların hangi yetkili ile oluşturulduğu bilgisini de tutması sağlandı.
  • Kopyalanan kullanıcılara da hangi yetkili ile oluşturulduğu bilgisinin tutulması sağlandı.
  • Hesap Detay sayfasına ekleyen kullanıcı adının görüntülenmesi sağlandı.
  • Hotspot girişi için Kullanıcı adı ve parola altına Ad Soyad sorulması işlemi seçime bağlı olarak eklendi.
  • Müşteriler için de Grup Ekle ve yazdır işlemi eklendi.
  • Yazdırma ekranlarında çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
  • Hesap detayları sitelerde kayıt yok ise alınan hata giderildi.
  • Müşteri ve Personel listelerinde varsayılan listeleme 100’e çıkarıldı.
  • Müşteri ve Personel listelerinde seçileni yazdır (grup ekle için) özelliği eklendi.
  • Elektra entegrasyonu odano & soyadı ile giriş için güzenlendi.
  • Medisoft Hastane entegrasyonu yenilendi.
  • Çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

  • Hesap Detaylarında ziyaret edilen siteler ve yazdırılması sağlandı.
  • SMS Ayarlarının encrypt edilerek kaydedilmesi sağlandı.
  • Kronos otel yazılımı ile entegrasyon eklendi.
  • AmonRA entegrasyonu tek xml üzerinden çalışacak şekilde yenilendi.
  • Personel > Grup Ekle ekranındaki vazgeç ile oluşan hata giderildi.
  • Cep Telefonu kayıt problemi giderildi.
  • JetSMS firması ile entegrasyon eklendi.
  • Hotspot ekranında; Arkaplan, şerit rengi değiştirilebilir hale getirildi.
  • Hotspot ekranındaki işletme logosunun maksimum yüksekliği: 100px ve maksimum genişliği: 330px olarak yükseltildi.
  • 5 yeni dil ile Hotspot ekranında toplam 8 dil aktif olarak kullanılabilir duruma getirildi.
  • Çeşitli hatalar giderildi.

  • Paket satınalma işleminde süre düzeltmesi yapıldı.
  • Profil oluşturma işlemlerinde düzeltmeler yapıldı.
  • Oturum zamani hesap problemleri kontrolü eklendi.
  • Posta Güvercini ile SMS entegrasyonu eklendi.
  • AmonRA entegrasyonunda yeni düzenlemeler yapıldı.
  • Güvenlik sıkılaştırması yapıldı.
  • Çeşitli hatalar giderildi.

  • Tüm entegrasyonlar yeniden yazıldı.
  • Http trafik kaydı temizlenerek eklenir hale getirildi.
  • Hotspot Ayarları ekranına işlemler hakkında bilgi eklendi.
  • TC Kimlik için MAC Hatırlama ile ilgili otomatik giriş problemi giderildi.
  • TC Kimlik geçerlilik süresi yapısal nedenlerle 2 aya düşürüldü.
  • Elektra entegrasyon yöntemi iyileştirildi.
  • Personel tarafı için Grup Ekle ve yazdır eklendi.
  • Adı ve Soyadı alanları 70 karaktere çıkarıldı
  • TC Kimlik no hata kontrol yapısı yenilendi.
  • Hotspot açılış dil tespit sistemi yenilendi.
  • Güncelleme sistemi yenilendi.
  • Entegrasyon modüllerinde düzeltmeler yapıldı.
  • Hotspot kullanıcı logout kontrolü geliştirildi.
  • Ücretli / Ücretsiz modüllerine yeni kontroller eklendi.
  • Hotspot girişine Farsça dili eklendi.
  • Çeşitli hatalar giderildi.


  • Saatlik en yüksek online sayısı veritabanında tutulmaya başlandı.
  • Hotspot ile giriş yapmış kullanıcıların MAC adresinin hatırlanması sağlandı.
  • Exit sayfası ile hotspot oturumunun sonlandırılması sağlandı.
  • Hotspot ekranındaki dil düzeltmeleri yapıldı.
  • Rmos Ultimate entegrasyonu iSafe v4’e yükseltildi.
  • Performans iyileştirmeleri yapıldı.
  • Toplantı için ayrı giriş, müşteri panelinde toplantı hesapları bölümü ve toplantıya özel ayarlar eklendi.


  • Otomatik güncelleme sistemi aktif edildi.
  • Web loglarının belirli kriterlere göre temizlenmesi sağlandı.
  • Servis kontrol sistemine yeni kontroller eklendi.
  • Özel tasarım yaptıran işletmelerin güncelleme ile tasarımlarının değişememesi için Hotspot Ayarlarına seçenek eklendi.


  • Güncelleme sistemi yenilendi.
  • Yeni otel yazılım entegrasyonları eklendi, mevcut yazılımlar güncellendi.
  • Lisans sistemi güncellendi.
  • Web trafik loglarının çeşitli kriterlere göre silinmesi sağlandı.
  • Hotspot giriş ekranında çeşitli düzenlemeler yapıldı.
  • Sistem logları ekranında iyileştirmeler yapıldı.


  • Gezilen HTTP trafiğinin kaydedilmesi sağlandı.
  • Hesap Detaylarına ziyaret edilen siteler eklendi.
  • DNS’den kaynaklanan hotspot arayüzün bozuk gelmesi sorunu giderildi.
  • 5651 loglama süresi 8 saatten 12 saate çıkarıldı.
  • Çeşitli performans ayarları eklendi.
  • Çeşitli güvenlik ayarları eklendi.


  • Elektra, AmonRA, Akınsoft entegrasyonlarına debug çıktısı eklendi.
  • Entegrasyon listesine test işlevi eklendi.
  • Genel Ayarlardan hostname hatası giderildi.


  • Elektra entegrasyon yöntemi iyileştirildi.
  • AmonRA entegrasyonu iSafe v4 için yeniden düzenlendi.

  • Müşteri paneline Yeniden Başlat işlevi eklendi.
  • Müşteri paneline Kapat işlevi eklendi.
  • Consol ekranı lisans bilgisi düzeltildi.
  • Çeşitli hatalar giderildi.
  • TC Kimlik alanındaki düzenleme hatası giderildi.
  • Kayıtlı profile bağlı hesapların düzenlenmesi özelliğindeki eklendi.
  • Akınsoft Wolvox 7 Otel4 için entegrasyon eklendi.
  • Çeşitli düzenlemeler yapıldı.

  • Yönetim panelinde kullanıcı yönetim hatası giderildi.
  • 10 günlük demo özelliği aktif edildi.
  • iSafe eski versiyonlardan database aktarımı özelliği eklendi.
  • Entegrasyon ile ilgili hata giderildi.
  • Müşteri, Personel, SMS ve TCKimlik hesaplarının kopyalama işlemindeki hata giderildi.
  • Müşteri, TC Kimlik, SMS ve Personel şifre tanımlarından tekrarlı şifre zorunluluğu kaldırıldı.
  • Müşteri anasayfasında kullanıcı atma ile ilgili düzenleme yapıldı.

  • Güncelleme sistemi Müşteri paneline alındı.
  • Sistem logları’nın silinmesi işlemi yeniden düzenlendi.
  • Anasayfa link tıklanamama sorunu giderildi.
  • Çeşitli ekranlarda kod iyileştirmeleri yapıldı.
  • 5651 Log ile ilgili listeleme ve oluşturma işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
  • Login ekranında düzenlemeler yapıldı.
  • Profil düzenlenmesi işlemine profile bağlı müşterilerin de güncellenmesi eklendi.
  • 5651 Log indirme işleminde yetki sorunu giderildi.
  • Müşteri paneli detaylı yetki belirleme özelliği eklendi.
  • Müşteri, Personel, SMS ve TCKimlik düzenleme işlemine ID ile link özelliği eklendi.
  • Müşteri paneli 2 Haftalık online grafiğindeki sql hatası giderildi.
  • Ayarlar menüsüne “Lisans Al” işlevi eklendi.