Sürüm içerisine son eklenen notlar kırmızı renk ile belirtilmektedir.

 • Resetlenme sonrası yaşanan password isteme problemi giderildi.
 • PanuSMS için SMS entegrasyon yazıldı.
 • Eş zamanlı kullanım belirtilen alanlar (Toplantılar ve Profil) 4 haneye çıkarıldı.
 • Yeni DNS kayıtları eklendi.
 • JetSMS servis vermeye tekrar başladığı için SMS Ayarları tekrar aktif edildi.
 • Pobol OGR entegrasyonu eklendi.
 • Müşterilerdeki Grup Ekle özelliğine Hotspot giriş yöntemi kontrolü eklendi.
 • ElektraWeb entegrasyonu eklendi.

 • Hesap silme işlemlerinde kullanılmış hesapların silinememesi eklendi.
 • Hesap düzenleme işleminin daha hızlı yapılması sağlandı.
 • Profil için eklenen URL doğruluk kontrolü eklendi.
 • Ücretli profillerde eş zamanlı kullanım kontrolü zorunluluğu eklendi.
 • Sistem yedeklemeye DB yedeklemesi için yeni alanlar eklendi.
 • Hesap Detay sayfasına hesabın aktif/pasif edilmesi için buton eklendi.
 • TC Kimlik manual kayıt ekranına Uyruğu alanı eklendi.
 • Müşteri MAC Logları raporuna Adı, Soyadı, TC Kimlik, Cep Tel gibi alanlar içinde arama kriteri eklendi ve rapor adı Müşteri Logları olarak değiştirildi.
 • Müşteri Loglarında raporlanan silinmiş hesapların Hesap Detay sayfasında görüntülenmesi sağlandı.
 • MAC İşlemlerinde mac adresinin : ile de kaydedilmesi sağlandı.

 • Kullanıcı hatalarına neden olmamak adına Mac İşlemleri’ne Bitiş Tarihi zorunluluğu getirildi.
 • Personel Tespit Sistemi eklendi.
 • Liste ekranlarına kayıt var ise sayfa toplamı alanı eklendi.
 • MAC adresi üzerinden izin, engelleme ve mac hatırla aktif bile olsa hatırlamaması özelliği eklendi (Hesaplar > MAC İşlemleri).
 • MAC hatırlama logları “bilgi” olarak kayıt altına alındı.
 • Ücretli girişlerdeki mac hatırlama problemi giderildi.
 • Müşteri MAC raporu eklendi.
 • Entegrasyon eklenmesi/düzenlenmesi ile süre ayarının zamanlanmış görevleri düzelemesi sağlandı.
 • Sistem xml temizliği 1 hafta geriye çekildi.

 • Profil ekranı dizaynı ve özellikleri yeniden düzenlendi.
 • Her Hotspot bölgesi (zone) için ayrı ayrı ayarlar yapılabilmesi sağlandı.
 • Entegrasyon eklenmesi/düzenlenmesi ile süre ayarının zamanlanmış görevleri düzelemesi sağlandı.
 • iSafe güncellemeleri sabah 8 olacak şekilde düzenlendi.
 • Sistem loglarından 1Gb geçen dosyaların otomatik silinmesi sağlandı.
 • Mac hatırlama işlevinde ayrı hotspotlar tanımlanabilmesi nedeniyle düzenlemeler yapıldı.
 • Oda No ve Soyadı ile girişlerde soyadının büyük/küçük harf duyarsız olması sağlandı.
 • Paket satın alma butonuna tıklama sonrası 2sn pasifleşip tekrar aktifleşmesi sağlandı.
 • Elektra SPA entegrasyonu eklendi.
 • FastSMS (Codec) API entegrasyonu eklendi.
 • Müşterilere ait http logları raporu eklendi (Proxy aktif ise).
 • Müşteri, Personel vb. hesap listeleme ekranlarında gelişmiş arama özellikleri eklendi.
 • Liste ekranlarında varsayılan listeleme 25`e yükseltildi.
 • HTTP Logları raporuna url ve mac filtreleme eklendi.
 • Hesap detaydaki siteler sekmesinde sayfalama sorunu giderildi.
 • Çeşitli performans ve iyileştirmeler yapıldı.
 • Logların USB kopyalanabilmesi için yazılım geliştirildi, cronjob isteğe bağlı ayarlanacak.
 • Entegrasyon bilgileri XML’den çalışacak şeklde yeniden düzenlendi.
 • Veritabanı temizlik işlemleri yeniden düzenlendi.
 • iSafe Yedekleme işlemi eklendi.
 • Paket satınalma işlemi için paket seçilme kontrolü, sedna ve asyasoft için de hata denetimi eklendi.
 • Toplantı girişinde eş zamanlı kullanıcı kontrolü hatası giderildi.
 • Giriş yapmış kullanıcının silinememesi sağlandı.
 • Ücretli ve giriş yapmış misafirin profil değiştirilememesi sağlandı.
 • Ücretli ama giriş yapmamış misafirin profil bilgilerinin değiştirilmesi ile müşteri folyo ücretinin yenilenmesi sağlandı
 • Ücretli açılan hesabın silinmesi ile müşteri folyo hesabının da silinmesi sağlandı.
 • Ücretli hesapta yapılan işlemlerin loglanması sağlandı.
 • Toplantı, personel,TC kimlik ve sms için mac hatırlamadaki problem giderildi.
 • Eş zamanlı kullanıcı limiti aktif edildi.
 • MAC Hatırlama özelliği eş zamanlı kullanıcı limitine göre düzenlendi.
 • Ücretli satış yapılan işletmelerde Ücretsiz Acentalar için geliştirme yapıldı.
 • Belirtilen mail adres kutularının bulunup bulunmadığı kontrolü eklendi.
 • Toplantı grupları eş zamanlı kullanım sorunu giderildi.
 • Eş zamanlı kullanıcı hata kontrolü geliştirildi.
 • Elektra entegrasyonuna Acenta ID ve Acenta Ünvanı bilgisinin çekilmesi sağlandı.
 • Elektra ile ücretli internet satışı için ücretsiz acenta ve peşin ödemeli acenta eklendi.
 • Müşteri panelinden “ücretli profil” seçilerek eklenen kullanıcı iSafe folyo işlemlerine ücret olarak eklenmesi sağlandı.
 • Misafir giriş ekranına Ücretli aktif ise Paketlerin adının yanına Ücret ve Döviz Türünün gelmesi sağlandı.
 • Güncelleme sırasında bağlantı problemleri nedeniyle dosyaların eksik indirilmesini engellemek için md5 hash kontrol özelliği eklendi.
 • Paket Satınalma işlemine Soyadı ile giriş özelliği eklendi.
 • Hotspot ekranı çevirilerinin düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Asyasoft için satın alınan ücretin Folyo’ya yazması sağlandı.
 • Fidelio entegrasyonu yeni sürüme göre düzenledi.
 • Mevcut toplantı hesabının Upload / Download düzenlenememe sorunu çözüldü.
 • Veritabanında performans arttırılması, periyodik temizlik yapılması özelliği eklendi.
 • AmonRA ve Asyasoft entegrasyonlarına sorun tespit mesajları eklendi.
 • Dia entegrasyonunda doğum tarihi düzeltmesi yapıldı.
 • Otomatik güncelleme sistemi iyileştirildi.
 • Müşteri listesine Seçileni İmzalat butonu/özelliği eklendi.
 • Müşteri paneli download/upload grafiği performans güncellemesi.
 • Elektra entegrasyonu rezervasyon bilgilerinden entegre edilebilmesi özelliği eklendi.
 • TC. Kimlik hesaplarının geçerlilik süreleri seçilebilir hale getirildi.
 • Profil ekleme işleminde düzeltme yapıldı.
 • Sedna webservis ve entegrasyonda geliştirmeler yapıldı.
 • Raporlar ana menüsü ve ücretli satış yapan işletmeler için Müşteri Folyo raporu eklendi.
 • AmonRA Yeni XML’de düzeltmeler yapıldı.
 • Log kayıt sisteminde benzer logların birikmemesi için süre kontrolü eklendi.
 • Müşteri panelinden eklenen kullanıcıların hangi yetkili ile oluşturulduğu bilgisini de tutması sağlandı.
 • Kopyalanan kullanıcılara da hangi yetkili ile oluşturulduğu bilgisinin tutulması sağlandı.
 • Hesap Detay sayfasına ekleyen kullanıcı adının görüntülenmesi sağlandı.
 • Hotspot girişi için Kullanıcı adı ve parola altına Ad Soyad sorulması işlemi seçime bağlı olarak eklendi.
 • Müşteriler için de Grup Ekle ve yazdır işlemi eklendi.
 • Yazdırma ekranlarında çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
 • Hesap detayları sitelerde kayıt yok ise alınan hata giderildi.
 • Müşteri ve Personel listelerinde varsayılan listeleme 100’e çıkarıldı.
 • Müşteri ve Personel listelerinde seçileni yazdır (grup ekle için) özelliği eklendi.
 • Elektra entegrasyonu odano & soyadı ile giriş için güzenlendi.
 • Medisoft Hastane entegrasyonu yenilendi.
 • Hesap Detaylarında ziyaret edilen siteler ve yazdırılması sağlandı.
 • SMS Ayarlarının encrypt edilerek kaydedilmesi sağlandı.
 • Kronos otel yazılımı ile entegrasyon eklendi.
 • AmonRA entegrasyonu tek xml üzerinden çalışacak şekilde yenilendi.
 • Personel > Grup Ekle ekranındaki vazgeç ile oluşan hata giderildi.
 • Cep Telefonu kayıt problemi giderildi.
 • JetSMS firması ile entegrasyon eklendi.
 • Hotspot ekranında; Arkaplan, şerit rengi değiştirilebilir hale getirildi.
 • Hotspot ekranındaki işletme logosunun maksimum yüksekliği: 100px ve maksimum genişliği: 330px olarak yükseltildi.
 • 5 yeni dil ile Hotspot ekranında toplam 8 dil aktif olarak kullanılabilir duruma getirildi.
 • Paket satınalma işleminde süre düzeltmesi yapıldı.
 • Profil oluşturma işlemlerinde düzeltmeler yapıldı.
 • Oturum zamani hesap problemleri kontrolü eklendi.
 • Posta Güvercini ile SMS entegrasyonu eklendi.
 • AmonRA entegrasyonunda yeni düzenlemeler yapıldı.
 • Güvenlik sıkılaştırması yapıldı.
 • Tüm entegrasyonlar yeniden yazıldı.
 • Http trafik kaydı temizlenerek eklenir hale getirildi.
 • Hotspot Ayarları ekranına işlemler hakkında bilgi eklendi.
 • TC Kimlik için MAC Hatırlama ile ilgili otomatik giriş problemi giderildi.
 • TC Kimlik geçerlilik süresi yapısal nedenlerle 2 aya düşürüldü.
 • Elektra entegrasyon yöntemi iyileştirildi.
 • Personel tarafı için Grup Ekle ve yazdır eklendi.
 • Adı ve Soyadı alanları 70 karaktere çıkarıldı
 • TC Kimlik no hata kontrol yapısı yenilendi.
 • Hotspot açılış dil tespit sistemi yenilendi.
 • Güncelleme sistemi yenilendi.
 • Entegrasyon modüllerinde düzeltmeler yapıldı.
 • Hotspot kullanıcı logout kontrolü geliştirildi.
 • Ücretli / Ücretsiz modüllerine yeni kontroller eklendi.
 • Hotspot girişine Farsça dili eklendi.
 • Çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
 • Çeşitli hatalar giderildi.

 • Saatlik en yüksek online sayısı veritabanında tutulmaya başlandı.
 • Hotspot ile giriş yapmış kullanıcıların MAC adresinin hatırlanması sağlandı.
 • Exit sayfası ile hotspot oturumunun sonlandırılması sağlandı.
 • Hotspot ekranındaki dil düzeltmeleri yapıldı.
 • Rmos Ultimate entegrasyonu iSafe v4’e yükseltildi.
 • Performans iyileştirmeleri yapıldı.
 • Toplantı için ayrı giriş, müşteri panelinde toplantı hesapları bölümü ve toplantıya özel ayarlar eklendi.
 • Otomatik güncelleme sistemi aktif edildi.
 • Web loglarının belirli kriterlere göre temizlenmesi sağlandı.
 • Servis kontrol sistemine yeni kontroller eklendi.
 • Özel tasarım yaptıran işletmelerin güncelleme ile tasarımlarının değişememesi için Hotspot Ayarlarına seçenek eklendi.
 • Güncelleme sistemi yenilendi.
 • Yeni otel yazılım entegrasyonları eklendi, mevcut yazılımlar güncellendi.
 • Lisans sistemi güncellendi.
 • Web trafik loglarının çeşitli kriterlere göre silinmesi sağlandı.
 • Hotspot giriş ekranında çeşitli düzenlemeler yapıldı.
 • Sistem logları ekranında iyileştirmeler yapıldı.
 • Gezilen HTTP trafiğinin kaydedilmesi sağlandı.
 • Hesap Detaylarına ziyaret edilen siteler eklendi.
 • DNS’den kaynaklanan hotspot arayüzün bozuk gelmesi sorunu giderildi.
 • 5651 loglama süresi 8 saatten 12 saate çıkarıldı.
 • Çeşitli performans ayarları eklendi.
 • Çeşitli güvenlik ayarları eklendi.
 • Elektra, AmonRA, Akınsoft entegrasyonlarına debug çıktısı eklendi.
 • Entegrasyon listesine test işlevi eklendi.
 • Genel Ayarlardan hostname hatası giderildi.
 • Elektra entegrasyon yöntemi iyileştirildi.
 • AmonRA entegrasyonu iSafe v4 için yeniden düzenlendi.
 • Müşteri paneline Yeniden Başlat işlevi eklendi.
 • Müşteri paneline Kapat işlevi eklendi.
 • Consol ekranı lisans bilgisi düzeltildi.
 • Çeşitli hatalar giderildi.
 • TC Kimlik alanındaki düzenleme hatası giderildi.
 • Kayıtlı profile bağlı hesapların düzenlenmesi özelliğindeki eklendi.
 • Akınsoft Wolvox 7 Otel4 için entegrasyon eklendi.
 • Çeşitli düzenlemeler yapıldı.
 • Yönetim panelinde kullanıcı yönetim hatası giderildi.
 • 10 günlük demo özelliği aktif edildi.
 • iSafe eski versiyonlardan database aktarımı özelliği eklendi.
 • Entegrasyon ile ilgili hata giderildi.
 • Müşteri, Personel, SMS ve TCKimlik hesaplarının kopyalama işlemindeki hata giderildi.
 • Müşteri, TC Kimlik, SMS ve Personel şifre tanımlarından tekrarlı şifre zorunluluğu kaldırıldı.
 • Müşteri anasayfasında kullanıcı atma ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Güncelleme sistemi Müşteri paneline alındı.
 • Sistem logları’nın silinmesi işlemi yeniden düzenlendi.
 • Anasayfa link tıklanamama sorunu giderildi.
 • Çeşitli ekranlarda kod iyileştirmeleri yapıldı.
 • 5651 Log ile ilgili listeleme ve oluşturma işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Login ekranında düzenlemeler yapıldı.
 • Profil düzenlenmesi işlemine profile bağlı müşterilerin de güncellenmesi eklendi.
 • 5651 Log indirme işleminde yetki sorunu giderildi.
 • Müşteri paneli detaylı yetki belirleme özelliği eklendi.
 • Müşteri, Personel, SMS ve TCKimlik düzenleme işlemine ID ile link özelliği eklendi.
 • Müşteri paneli 2 Haftalık online grafiğindeki sql hatası giderildi.
 • Ayarlar menüsüne “Lisans Al” işlevi eklendi.