Ağ içerisindeki herhangi bir client adresine veya dış bir adrese ping testi yapmak için bu sayfa kullanılır.