Müşteri networkünden personel networküne belirtilen kişiler dışında herkese erişimi yasaklamak

Örnek izin verilecek cihazların MAC adresleri: aa:bb:cc:dd:11:22 / 11:22:33:aa:bb:cc

Öncelikle bu cihazlara atamak için karar verdiğimiz IP adreslerini ping ile veya farklı bir yöntem ile kontrol ederek herhangi bir cihazda kullanılmıyor olduğundan emin olmalıyız. Örnek olarak atanacak IP adresleri: 192.168.0.1 / 192.168.0.2

Servisler-dhcp-sunucu-link

 • Açılan sayfanın en altında bulunan DHCP arabirimi için statik eşlemeler tablosundaki Ikon-ekle simgesine tıklıyoruz.

Dhcp-sunucu-mac-ekle

 • Açılan sayfada MAC Adresi alanına; IP atamak istediğimiz cihazın MAC adresini yazıyoruz.
 • Ip Adresi alanına; bu cihaza atamak istediğimiz -ping ile kullanımda olmadığını kontrol ettiğimiz- IP adresini yazıyoruz.
 • Host Adı alanına; cihaz için belirlediğimiz herhangi bir host adı yazıyoruz.
 • Açıklama alanına; bu cihaz veya cihazı kullanan kişiyi anımsatacak bir kısa not / açıklama yazıyoruz.
 • Kaydet butonuna tıklayıp MAC – IP eşlemesini tamamlıyoruz:
 • Eşlemek istediğimiz diğer MAC ve IP’ler için de aynı işlemleri tekrarlıyoruz.

NOT: Tanımlanacak ip adresi dağıtılan aralıkta olmamalıdır.

Dhcp-mac-ip-atama

 • Güvenlik Duvarı menüsünden Gruplar linkine tıklıyoruz.
Guvenlik-duvari-gruplar-link
 • Açılan sayfada gruplar listesi altında bulunan Ikon-ekle simgesine tıklıyoruz.
 • Açılan sayfada Ad alanına grup için belirlediğimiz adı yazıyoruz. ( Musden_Per_izinli )
 • Açıklama alanına grup için bir açıklama yazıyoruz.
 • Tür seçeneklerinden istemciler seçiyoruz.
 • istemci(ler) listesi alanında bulunan Ikon-ekle simgesine tıklıyoruz ve gruba eklemek istediğimiz IP adreslerini sıra ile IP alanına yazıyoruz.
 • Kaydet butonuna tıklayıp grubu kaydediyoruz.

Guvenlik-duvari-gruplar-ekle

 • Güvenlik Duvarı menüsünden Kurallar linkine tıklıyoruz.

Guvenlik-duvari-kurallar-link

 • Güvenlik Duvarı: Kurallar yazısının altında bulunan networkler sekmelerinden işlem yapmak istediğimiz sekmeye tıklıyoruz. Biz bu örneğimizde Müşteri networkünden personel networküne kural ekleyeceğimiz için MUSTERI network sekmesine tıklıyoruz.
 • Kurallar Listesi üzerinde bulunan (Listenin altındaki değil üst taraftaki) Ikon-ekle simgesine tıklıyoruz.
 • Müşteri networkünden personel networküne sadece belirli kişiler / cihazlar için erişim izni vereceğimiz için, öncelikle Müşteri networkünden personel networküne bütün erişimi yasaklıyoruz.

Guvenlik-duvari-musden-per-yasak

 • Eylem seçeneklerinden Block seçiyoruz.
 • Arabirim seçeneklerinden MUSTERI seçiyoruz.
 • TCP/IP seçeneklerinden IPv4 seçiyoruz.
 • Protokol seçeneklerinden any seçiyoruz
 • Kaynak türünü Herhangi biri seçiyoruz.
 • Hedef türünü PERSONEL_net seçiyoruz.
 • Kaydet butonuna tıklayıp kuralımızı kaydediyoruz.
 • Tekrar Kurallar Listesi üzerinde bulunan (Listenin altındaki değil üst taraftaki) Ikon-ekle simgesine tıklıyoruz.

Guvenlik-duvari-kural-izin-ekle

 • Eylem seçeneklerinden Pass seçiyoruz.
 • Arabirim seçeneklerinden MUSTERI seçiyoruz.
 • TCP/IP seçeneklerinden IPv4 seçiyoruz.
 • Protokol seçeneklerinden any seçiyoruz
 • Kaynak türünü Tek istemci ya da grup seçiyoruz ve Adres alanına daha önce oluşturmuş olduğumuz grubun ismini yazıyoruz ( Musden_Per_izinli )
 • Hedef türünü PERSONEL_net seçiyoruz.
 • Kaydet butonuna tıklayıp kuralımızı kaydediyoruz.
 • Erişim izni verilecek gruba yeni kişiler/cihazlar eklemek veya silmek istediğimiz istediğimiz zaman Güvenlik Duvarı menüsünden Gruplar linkine tıklıyoruz, açılan sayfada Gruplar Listesinde ekleme / silme yapmak istediğimiz grup ( Musden_Per_izinli ) ismine çift tıklyarak grup düzenleme sayfasına girerek ilgili grupta ekleme / silme işlemlerimizi yapabiliriz…